Změna vedení SGVU

Změna vedení SGVU v Litoměřicích

Změna ve vedení Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Rada Ústeckého kraje na své 105. schůzi dne 5. 8. 2020 jmenovala dle ust. § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) do funkce ředitelky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, od 1. září 2020 PhDr. Danu Veselskou, Ph.D. (* 1970).

Dana Veselská vystudovala dějiny umění, klasickou archeologii (Mgr.) a muzeologii (Bc.) na FF MU v Brně, ekonomiku a management na VŠE v Praze (Bc.). Rigorózní zkoušku z oboru Etnologie složila na FF UK v Praze, doktorát z Obecné teorie a dějin umění a kultury obhájila na FF MU v Brně. Pracovala jako historička umění v Okresním muzeu v Jindřichově Hradci a jako kurátorka sbírky, později hlavní kurátorka a vedoucí Odboru sbírek v Židovském muzeu v Praze. Do Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích přichází z pozice finanční ředitelky Židovského muzea v Praze.

PhDr. Jan Štíbr (* 1950) byl ředitelem Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích od roku 1992. V době jeho působení galerie zásadně rozšířila své výstavní prostory nejprve o odsvěcený kostel Zvěstování Panny Marie, významnou barokní architektonickou památku, v roce 1995 jako první v České republice vybudovala specializovanou expozici Muzea a galerie litoměřické diecéze, a v loňském roce pak rozšířila své prezentační možnosti o prostory gotického měšťanského domu z 15. století. V letech 1992-2020 pod vedením Jana Štíbra Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích uspořádala či se spolupodílela na realizaci celé řady výstavních počinů nadregionálního významu a významným způsobem zhodnotila své sbírkové fondy, především v oblasti nadregionálního a insitního umění.

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Kontakt: sekretariat@galerie-ltm.cz  nebo info@galerie-ltm.cz