Rosťa Osička – boxer, malíř, básník

Rosťa Osička – boxer, malíř, básník

28. 5. – 26. 9. 2021 

Muzeum insitního umění, dvorní trakt měšťanského domu, Mírové nám. čp. 25/17, Litoměřice.

Rostislav Osička – pro řadu generací boxer, sportovec, reprezentant republiky. Pro mnohé z nás mediálně známá tvář tančící v show veřejnoprávní televize. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích však představuje Rosťu, jak mu říkají nejen jeho nejbližší, v rámci dokumentace současných projevů insitního umění v roli malíře a básníka s výjimečným vztahem ke svému okolí, k lidem, společnosti i planetě.

Výstava téměř 40 výtvarných a poetických děl obsahuje většinu inspiračních a tvůrčích okruhů Rosti Osičky. Jádrem prezentace jsou díla zaměřená na oblast ochrany životního prostředí, se sociálními náměty i práce s církevním obsahem. Významně jsou zastoupena díla reflektující náměty z historie boxu a představeny jsou rovněž ukázky ze zásadních autorských cyklů, které byly již dříve souborně uvedeny na samostatných výstavách, například Star Dance nebo Slovácko.

Otevřeno denně 10:00-18:00.

Vstupné: plné 25 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 50 Kč.

K výstavě vychází výpravný katalog, návštěvníci si mohou odnést i otisk tematického turistického razítka.

Výstavu doplňuje krátký dokumentární film, který s Rosťou Osičkou o jeho životě a tvorbě natočili Lucka Kramperová a Marek Lovětínský. Shlédněte jeho krátkou ukázku:

Vernisáž výstavy 17. června 2021 ve fotografiích Karla Pecha