Komentovaná prohlídka Muzea insitního umění

Komentovaná prohlídka Muzea insitního umění

Vážení návštěvníci,

srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku Muzea insitního umění, která je součástí doprovodných programů aktuální výstavy Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností.

Nová výstava Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností je specifická a výjimečná mj. v tom, že kolekce uměleckých děl, která jsou do výstavy zařazena, je prezentována hned ve dvou objektech Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.  Výstavní soubor v hlavní výstavní budově na Michalské ulici doplňují vybrané exponáty, které jsou trvalou součástí expozice vystavené v Muzeu insitního umění na Mírovém nám. 24/16.

Právě sbírka insitního umění zaujímá v akviziční činnosti galerie, její historii a poslání nezastupitelné, specifické místo. Galerie ji začala cíleně budovat v 60. letech minulého století a dnes představuje unikátní a vůbec nejrozsáhlejší muzejní kolekci děl tohoto uměleckého směru v ČR.

Komentovaná prohlídka Muzea insitního umění seznámí návštěvníky nejen s insitním uměním jako specifickým uměleckým směrem a s díly, které ho v expozici zastupují, ale představí sbírku insitního umění v kontextu celé historie a vývoje sbírkotvorné činnosti galerie.

sobota 26. března, 15:00
Muzeum insitního umění, Mírové nám. 24/16, Litoměřice
Doporučujeme komentovanou prohlídku výstavy Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností, která se koná ve středu 16. března od 16:00 hod. v hlavní výstavní budově galerie, Michalská 29/7, Litoměřice.