Litoměřická muzejní noc 20.–21. 5. 2022

Litoměřická muzejní noc 20.–21. 5. 2022

Vážení návštěvníci,

také v letošním roce pro vás připravujeme oblíbenou Litoměřickou muzejní noc. Pestrý festival výstav, vernisáží, tvůrčích dílen, hudebních a divadelních představení a dalších programů a aktivit, se bude konat v pátek 20. května a pro ty, “co to zaspali” také v sobotu 21. května.

Litoměřickou muzejní noc pro vás letos připravují a na vaši návštěvu se těší:

  • Dílna ručního papíru z.s.
  • Galerie marionet a Sváťovo dividlo
  • Kulturní centrum Řehlovice – Galerie Gotické dvojče
  • Město Litoměřice
  • Muzeum Křišťálový dotek
  • Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
  • Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
  • Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Sledujte nás pro další informace!