Mezinárodní den muzeí – návštěva galerie 15. května zdarma!

Mezinárodní den muzeí – návštěva galerie 15. května zdarma!

Vážení návštěvníci,

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích se připojuje k oslavám Mezinárodního dne muzeí v Euroregionu Elbe/Labe. Při této příležitosti jsme pro vás na neděli 15. května připravili volný vstup do aktuální výstavy Slavíme 70. / Let sbírkotvornou činností (Michalská 29/7) i do našich stálých expozic – Gotika. Umělecká topografie regionu severních Čech ve 13.–16. století (Michalská 29/7), expozice Diecézního muzea v Litoměřicích (Mírové nám. 24/16 – přední trakt) a Muzea insitního umění (Mírové nám. 24/16 – zadní trakt).

Projekt Mezinárodního dne muzeí v Euroregionu Elbe/Labe organizuje Amt für Kultur und Denkmalschutz (Úřad pro kulturu a památkovou péči) Zemského hlavního města Drážďany ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem. Cílem projektu je představit návštěvníkům kulturu, historii a umění na obou stranách hranice a pozvat je na návštěvu zdarma. Do letošního – již 45. ročníku – se zapojilo, a volné vstupy v neděli 15. května nabízí, celkem 49  kulturních institucí (20 na české a 29 na saské straně). Jejich kompletní seznam spolu s dalšími informacemi o programu a užitečnými odkazy je možné najít na webové stránce www.den-muzei-elbe-labe.cz.

Oslavte Mezinárodní den muzeí návštěvou Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, těšíme se na vás!