Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally

Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zpřístupní v hlavní výstavní budově dne 29. června výstavu Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally. Nová výstava, která je vrcholem letní výstavní sezóny je věnována fenoménu zachycení přirozeného nahého lidského těla v českém výtvarném umění od poslední čtvrtiny 19. století do současnosti.

Veřejnosti je výstava přístupná do 25. září, denně od 10 do 18 hodin.