Alena Kučerová – Práce první a poslední

Alena Kučerová – Práce první a poslední

 

11. 11. 2022 – 22. 1. 2023

hlavní výstavní budova SGVU, Michalská 29/7, Litoměřice

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích představuje v prostorách hlavní výstavní budovy tvorbu přední české grafičky Aleny Kučerové (* 1935).

Alena Kučerová (* 1935) se na umělecké scéně pohybuje od roku 1959, kdy absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zprvu se věnovala kresbě a grafice, především suché jehle a leptu, přičemž výrazově se přikláněla k abstrakci. Na přelomu let 1959–1960, a následně ještě v letech 1998 a 2004, ilustrovala Šibeniční písně svého oblíbeného autora Christiana Morgensterna. Roku 1963 grafickou techniku obohatila o perforovaný bod, který se stal jejím specifikem. Jak uvádí autor výstavy Jaromír Zemina: „Inspirací k této technice jí byla práce dědečka ševce, propichujícího kožené podrážky a zatloukajícího do nich floky.“

Nová technika Kučerovou přivedla k novým tématům. Postupně svůj zájem soustředila na figurální motivy a každodenní, někdy až banální situace. Od 80. let 20. století se zaměřuje spíše na krajinu a přírodní motivy. Velký význam v její tvorbě hraje moře a s ním spojený pocit „vznášení se“ ve vlnách. Kromě moře se Alena Kučerová inspiruje krajinou Staroboleslavska, kam se přestěhovala z Prahy a kde našla svůj pravý domov. Dlouhé lány polí, lesy, anebo jízda na koni vypovídají o autorčině silném vztahu k danému místu a jeho geniu loci. Některé obrazy Alena Kučerová rámuje větvičkami a klacíky, čímž umocňuje sepětí díla s přírodou. Na výstavě budou prezentovány také barevné varianty vybraných grafických listů. Práce s barvou a bohatost barevných provedení svědčí o velké citlivosti autorky k nuancím jednotlivých uměleckých sdělení. Cit pro kolorit je patrný i u černobílých tisků, na nichž autorka pečlivě odstiňuje valéry šedé. Jako samostatný artefakt vystavuje i matrice, ať už barevně pojednané nebo bez barevného zásahu.

Přírodní motivy reprezentuje i florální tematika. U grafických listů autorka nechává vyznít jemnost květin v tónech šedé. Květiny jsou ale tématem také výšivek, kterým se autorka věnuje v posledních letech. Bohatost vyšívaného stehu je umocněna barevností, evokující naději a optimismus.

Návštěvníci se setkají se silnou, ale neokázalou uměleckou výpovědí originální a inspirativní autorky, která do své tvorby vnášela vždy jen to pozitivní, i když ani ona se nevyhnula ranám osudu. Alena Kučerová dokázala velmi efektivně propojit tradici s moderností a snad proto byla a je její tvorba ceněná nejen u nás, ale i v zahraničí. Na litoměřické výstavě budou prezentovány kromě známých i její dosud neznámé práce.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 10. 11 2022 od 17 hodin, veřejnosti je výstava přístupná od 11. 11. 2022 do 22. 1. 2023 v otevírací době st–ne 10–17 hodin.

K výstavě vychází brožura v české a německé jazykové mutaci.

Doporučujeme: 24. 11. od 16:30 komentovaná prohlídka výstavy s Jaromírem Zeminou a Jaroslavem Peckou

Diskuze je uzavřena.