ALEGORIE DUŠE

Marie Krůtová (1909–1987) se narodila v Nové Pace, která se v době jejího dětství stávala jedním z center vzmáhajícího se spiritistického hnutí. Prostředí, v němž vyrůstala, podpořilo její vrozenou senzitivitu. Objevila v sobě dar jasnovidectví, vcítění se do lidských myslí. Výtvarně se začala vyjadřovat až v pozdním věku, její alegorická vyobrazení ptáků, hadů nebo skřetů jsou plná bolesti, utrpení a tíže uvědomí si konečnosti života. Vnitřní zrak Marie Krůtové, jemuž dokázala vtisknout reálnou podobu ve svých dílech, se stal prostředníkem mezi námi a neviditelným světem, mostem k uvědomění a přijetí světa stínů a pekel v každém z nás.

Marie Krůtová
Bdící nad sluncem, nedatováno