Kontakty na zaměstnance

Home / Kontakty na zaměstnance

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
ředitelka, statutární zástupce organizace

 

ÚSEK PÉČE O SBÍRKU

 

Mgr. Alena Beránková
kurátorka podsbírek Malba a Grafika a kresba

 

PhDr. Lubomír Turčan
kurátor podsbírky Plastika, tajemník Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost

 

MgA. Lucie Petrasová
správkyně sbírky, konzervátorka prací na papíře

 

ÚSEK TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ

 

Jindřich Krůta
správce objektů, řidič

 

Karel Matoušovský
správce objektů, řidič

 

ÚSEK PROVOZNĚ – EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

 

Bc. Hana Kunešová
ekonomka, zástupkyně ředitelky

 

ÚSEK ADMINISTRATIVY A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

 

Mgr. Barbora Klipcová
produkční, marketingový specialista

 

Alena Karasová
referent majetkové správy a spisové služby

 

Marie Hrubá
knihovnice

 

Osobní emailové adresy pracovníků Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace jsou tvořeny ve formátu ‘jmeno.prijmeni@galerie-ltm.cz’.