Pohledy do sbírky 19. a počátku 20. století

Home / Pohledy do sbírky 19. a počátku 20. století

Václav Brožík

* 1851 Železný Hamr u Třemošné † 1901 Paříž

studia:

1868–1870 a 1874–1875 Akademie v Praze 1871 Akademie v Drážďanech 1873 Akademie v Mnichově 1876 díky finanční podpoře Albrechta hraběte z Kounic odešel do Paříže 1893 byl jmenován profesorem pražské Akademie

dílo:

Carl Robert Croll

* 1800 Kaditz u Drážďan † 1863 Praha

studia:

Akademie v Drážďanech, ateliér Johanna Christiana Clausen Dahla, Caspara Davida Friedricha členem Saského uměleckého spolku

dílo:

Franz von Defregger

* 1835 Stronach bei Dölsach/Pustertal † 1921 Mnichov

studia:

1860 Innsbruck u Michaela Stolze – řezbářství 1862 Akademie v Mnichově u Hermanna Dycka a Hermanna Anschütze – malba 1867 Mnichov u Karla von Pilotyse od roku 1871 působil jako profesor na mnichovské Akademii

dílo:

Ernst Gustav Doerell

* 1832 Freiberg † 1877 Ústí nad Labem

studia:

1856–1858 Akademie v Praze

dílo:

 

Eberhard Eysert

malíř a restaurátor

* 30. 11. 1860 Lovosice † 31. 3. 1920 Litoměřice

studia:

-1889 Akademie ve Vídni

Eysert většinu svého života prožil v Litoměřicích. Zde po návratu ze studií působil jako učitel kreslení na reálce a od roku 1891, kdy získal restaurátorskou licenci, i jako restaurátor.

dílo:

Waclaw Gowitsch

* 1821 Praha † 1875 Praha

studia:

1835–1845 Akademia v Praze, ateliér Václava Mánesa, Christiana Rubena, Františka Tkadlíka

dílo:

Johann Gruss st.

* 1790 Pšov u Podbořan † 1855 Litoměřice

studia:

1806(08) Akademie v Praze u Františka Tkadlíka

dílo:

Bedřich Havránek

* 1821 Praha † 1899 Praha

studia:

1836–1847 Akademie v Praze, ateliér Antonína Mánesa, Christiana Rubena, Maxe Haushofera

spolky:

od konce 40. let 19. století člen Spolku sv. Lukáše 1845−1876 členem Krasoumné jednoty 1849−1850 členem Jednoty umělců výtvorných

dílo:

Josef Hülser

dílo:

Antonín Chittussi

* 1847 Ronov nad Doubravou † 1891 Praha

studia:

1866–1868 a 1874–1875 Akademie v Praze Akademie v Mnichově Akademie ve Vídni v letech 1879–1884 působil převážně v Paříži

dílo:

Václav Brožík

* 1851 Železný Hamr u Třemošné † 1901 Paříž

studia:

1868–1870 a 1874–1875 Akademie v Praze 1871 Akademie v Drážďanech 1873 Akademie v Mnichově 1876 díky finanční podpoře Albrechta hraběte z Kounic odešel do Paříže 1893 byl jmenován profesorem pražské Akademie

dílo:

Carl Robert Croll

* 1800 Kaditz u Drážďan † 1863 Praha

studia:

Akademie v Drážďanech, ateliér Johanna Christiana Clausen Dahla, Caspara Davida Friedricha členem Saského uměleckého spolku

dílo:

Franz von Defregger

* 1835 Stronach bei Dölsach/Pustertal † 1921 Mnichov

studia:

1860 Innsbruck u Michaela Stolze – řezbářství 1862 Akademie v Mnichově u Hermanna Dycka a Hermanna Anschütze – malba 1867 Mnichov u Karla von Pilotyse od roku 1871 působil jako profesor na mnichovské Akademii

dílo:

Ernst Gustav Doerell

* 1832 Freiberg † 1877 Ústí nad Labem

studia:

1856–1858 Akademie v Praze

dílo:

 

Eberhard Eysert

malíř a restaurátor

* 30. 11. 1860 Lovosice † 31. 3. 1920 Litoměřice

studia:

-1889 Akademie ve Vídni

Eysert většinu svého života prožil v Litoměřicích. Zde po návratu ze studií působil jako učitel kreslení na reálce a od roku 1891, kdy získal restaurátorskou licenci, i jako restaurátor.

dílo:

Waclaw Gowitsch

* 1821 Praha † 1875 Praha

studia:

1835–1845 Akademia v Praze, ateliér Václava Mánesa, Christiana Rubena, Františka Tkadlíka

dílo:

Johann Gruss st.

* 1790 Pšov u Podbořan † 1855 Litoměřice

studia:

1806(08) Akademie v Praze u Františka Tkadlíka

dílo:

Bedřich Havránek

* 1821 Praha † 1899 Praha

studia:

1836–1847 Akademie v Praze, ateliér Antonína Mánesa, Christiana Rubena, Maxe Haushofera

spolky:

od konce 40. let 19. století člen Spolku sv. Lukáše 1845−1876 členem Krasoumné jednoty 1849−1850 členem Jednoty umělců výtvorných

dílo:

Josef Hülser

dílo:

Antonín Chittussi

* 1847 Ronov nad Doubravou † 1891 Praha

studia:

1866–1868 a 1874–1875 Akademie v Praze Akademie v Mnichově Akademie ve Vídni v letech 1879–1884 působil převážně v Paříži

dílo:

Alois Kalvoda

* 1875 Šlapanice u Brna † 1934 Běhařov u Klatov

studia:

1892–1897 Akademie v Praze, krajinářská speciálka Julia Mařáka 1899–1905 člen SVU Mánes

dílo:

František Kaván

* 1866 Lhota Víchovská (Víchová nad Jizerou, Vrchlabí) † 1941 Libuň (Jičín)

studia:

1890–1898 Akademie Praha, krajinářská speciálka Julia Mařáka

spolky:

1896−1899 členem UB od 1897 členem SVU Mánes 1929−1941 členem Jednoty umělců výtvarných

dílo:

Alois Kirnig

* 1840 Praha † 1911 Praha

studia:

1854–55 byl žákem pražského malíře Ferdinanda Lepié 1855–62 a 1865–66 Akademie v Praze, ateliér Maxe Haushofera 1863−1864 Akademie v Mnichově, ateliér E. Schleicha 1866 v Praze otevřel soukromou krajinářskou školu

spolky:

1869−1899 člen Krasoumné jednoty člen skupiny UB

dílo:

Beneš Knüpfer

* 1844 Frydštejn u Sychrova † 1910 na moři mezi Rijekou a Anconou

studia:

1868−1870 Akademie v Praze 1870−1878 Akademie v Mnichově, ateliér K. Piloty

spolky:

1898 zakládající člen Jednoty umělců výtvarných 1898−1902 člen vídeňské Secese

dílo:

 

Ludvík Kohl

* 1746 Praha † 1821 Praha

studia:

1766 Akademie ve Vídni 1775 se stal učitelem na nově založené normální škole v Praze

dílo:

Adolf Kosárek

* 1830 Herálec u Humpolce na Českomoravské Vysočině † 1859 Praha

studia:

1850–1855 Akademie v Praze

dílo:

Gustav Filip Kratzmann 

* 1812 Chrástav † 1902 Teplice

studia:

do roku 1825 na pražské Akademii, po té Drážďany, Mnichov 1852 inspektorem pražské obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění 1862 ředitel vídeňské a 1865 budapešťské galerie Esterházyho

od roku 1882 žil v Teplicích

dílo:

Otakar Lebeda

* 1877 Praha † 1901 Malá Chuchle

studia:

1892–1897 Akademie v Praze 1898 se učil u G. Courtoise a R. X. Prineta v italské soukromé škole

spolky:

od roku 1899 byl členem Krasoumné jednoty

dílo:

Franz Liebich 

* 1778 Žibřidice u Jablonného † 1830 Praha

studia: 

Akademie v Praze a v Drážďanech

dílo:

Antonín Machek 

* 1775 Podlažice u Chrasti u Chrudimi † 1844 Praha

studia:

kabinetní malířství u V. Zitty, malířství u V. Tuvory a L. Kohla 1799 Akademie ve Vídni

dílo:

Antonín Mánes

* 1784 Praha † 1843 Praha

studia:

1806–1817 Akademie v Praze, ateliér Karla Postla od roku 1836 krátce vyučoval na krajinářské škole pražské akademie

dílo:

Josef Mánes

* 1820 Praha † 1871 Praha

studia:

1835−1840 Akademie v Praze, ateliér Františka Tkadlíka následně studoval soukromně v Mnichově

spolky:

patřil k vedoucím osobnostem Jednoty umělců výtvorných a Umělecké besedy

dílo:

Amálie Mánesová

* 1817 Praha † 1883 Praha

1853 založila vlastní zvláštní školu malby především pro paní a dívky ze šlechtických a měšťanských rodin

dílo:

Josef Navrátil 

*  1798 Slaný † 1865 Praha 

studia:

1819−1823 Akademie v Praze hodně cestoval po Německu a Švýcarsku

dílo:

August Bedřich Piepenhagen

* 1791 Soldino u Frankfurtu nad Odrou † 1868 Jenerálka u Prahy

jako malíř neprošel žádným oficiálním školením, v Curychu chvíli studoval u svého jediného učitele, pravděpodobně krajináře Johanna Heinricha Wuesta

dílo:

Charlotta Piepenhagenová

* 1823 Praha † 1902 Praha

spolky:

1878−1890 členka Krasoumné jednoty

dílo:

Vilém Riedel

* 1832 Antonínov v Jizerských horách † 1876 Kundratice u Litoměřic

studia:

1852−1856 Akademie v Praze, ateliér Maxe Haushofera 1856−1860 Akademie v Düsseldorfu, ateliér Oskara Achenbacha

spolky:

člen Krasoumné jednoty a uměleckého Spolku sv. Lukáše

dílo:

Hugo Ullik

* 1838 Praha † 1881 Praha

studia:

1854−1861 Akademie v Praze, ateliér Maxe Haushofera 1871−1874 krajinářská škola E. Schleicha v Mnichově

spolky:

od 50. let 19. století členem Spolku sv. Lukáše od 1863 členem UB 1875−1879 člen Krasoumné jednoty

dílo:

Antonín Waldhauser

* 1835 Vodňany † 1913 Německý Brod

studia:

1849−1857 Akademie v Praze, ateliér Maxe Haushofera Akademie ve Vídni, ateliér Christiana Rubena

dílo:

František Ženíšek

* 1849 Praha † 1916 Praha

studia:

1864–1877 Akademie v Praze a ve Vídni, ateliér Eduarda  Engertha, Josefa Trenkwalda, Jana Sweertse

spolky:

od 1871 členem Umělecké besedy 1885–1896 nejdříve asistentem, následně profesorem na nově zřízené umělecko průmyslové škole 1896–1915 profesorem na Akademii v Praze 1903–1904 rektorem Akademie v Praze byl členem České akademie

dílo: