Alena a Michael Bílkovi – Vesmírnost citu a antiteze člověka

0 out of 5

60.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané od května do června 2002.

210 x 300 mm, 56 stran
Texty: Jan Kříž
Grafická úprava: Annett Schlüterová, Josef Steiger
Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, 2002
Náklad: 1200 ks
ISBN 80-238-9663-6
Anglické resumé: Richard Drury
Německé resumé: Jana Vlčková