Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall

0 out of 5

200.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané v Muzeu insitního umění od 24. 6. do 25. 9. 2022.

Texty: Dana Veselská, Jiřina Veselská
Grafická úprava: Iveta Bláhová
Počet stran: 61
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.

© Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2022

Náklad: 400 ks
ISBN 978-80-877784-72-3
anglické resumé: Adrian Dean
SKU: 167 Categories: Josef Heja, Katalogy Tag: