Nazí. Přirozeně. / Naked. Naturally.

0 out of 5

120.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané od 29. 6. do 25. 9. 2022.

Texty: Dana Veselská
Grafická úprava: Pavel Kadlec
Počet stran: 83
Tisk: Tiskárna Daniel, s.r.o.

© Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2022

Náklad: 550 ks
ISBN 978-80-877784-73-0
anglické resumé: Adrian Dean