Svatopluk Klimeš – Oheň do papíru nezabalíš III

0 out of 5

100.00 

Publikaci vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ke stejnojmenné výstavě pořádané od 23. 5. – 13. 5. 2018, četné barevné reprodukce, celkem 35 stran

Texty: Alena Beránková
Fotografie: archiv autora a SGVU – Jan Brodský
Grafická úprava: Jan Brodský
ISBN 978-80-87784-32-7