Internet

Sekularizovaný kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích je významnou památkou barokní architektury. Spolu s areálem starší jezuitské koleje tvoří urbanistickou dominantu Litoměřic. Budován byl jako jezuitský kostel v letech 1701−1731 architektem Octavianem Broggiem (v počátečních fázích stavby za účasti jeho otce Giulia). Působivý interiér kostela umocňuje výzdoba realizovaná v průběhu druhé poloviny 18. století. Iluzivní hlavní oltář vytvořil Josef Kramolín ve spolupráci s Adamem Lautererem v roce 1772.

Po zrušení jezuitského řádu v průběhu josefinských reforem byl kostel využíván jako pivovarský sklad. V roce 1818 byl však znovu vysvěcen a bohoslužby se zde sloužily ještě v padesátých letech 20. století. Od roku 1965 sloužil Severočeské galerii jako depozitář a dílny, později jej využíval Okresní národní výbor pro svůj archiv. Od roku 1992 spravuje kostel, jehož vlastníkem je nyní Ústecký kraj, opět Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, která jej v letní sezoně využívá pro pořádání výstav.

 

Veřejná sbírka na kostel Zvěstování Panny Marie

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích založila transparentní účet veřejné sbírky 6131854329/0800, který naleznete ZDE. Její výtěžek bude využit k podpoře projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie. Smyslem a cílem projektu je postupná obnova a péče o zachování této výjimečné kulturní památky. Přispět můžete i vy.

Foto: © Marek Ondráček, www.markusnakus.cz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

 

Diskuze je uzavřena.