Sbírka 19. století a počátku 20. století

Home / Sbírka 19. století a počátku 20. století

Závěr stálé expozice galerie tvoří umění 19. a počátku 20. století. Umělecké styly se v této době střídaly rychleji nebo působily současně v různých proudech. Ukázkou klasicistní tvorby je Poseidonův chrám v Paestu od Sidonie Fischer z roku 1802, do doby romantismu nás přenese obraz velmi nadaného, bohužel předčasně zemřelého Adolfa Kosárka V lese. Další romantické zákoutí představuje obraz Krajina s chalupou u vody Josefa Navrátila. Krajina v Šárce Antonína Mánesa náleží již počátku realismu.

Adolf Kosárek - V lese, 1853

Josef Navrátil - Krajina s chalupou u vody

Antonín Mánes - Krajina v Šárce

Přelom století

Přelom 19. a 20. století je obdobím prolínání uměleckých stylů a názorů. Českou podobu impresionismu zde reprezentují Antonín Slavíček obrazem Můstek na Kampě přibližně z roku 1906 a Miloš Jiránek obrazem Na písku I z roku 1909. Miloš Jiránek svými teoretickými pojednáními také významně ovlivňoval porozumění soudobým uměleckým trendům. Art nouveau zastupuje nedatovaná dřevěná plastika Úžas od Františka Bílka. Vystaven je Portrét dívky v šátku od profesora Akademie v Mnichově Franze Defreggera, obraz Po dešti, 1894, Luďka Marolda i studie Horské bystřiny od Josefa Mánesa z roku 1871. Regionální tvorba je zastoupena velmi kvalitní malbou Ernsta Gustava Doerella Pohled na Střekov a Ústí nad Labem z roku 1876.

Tisková zpráva – Obměna expozice 19. století 27. 8. 2015