SVĚTY DALEKÉ I BLÍZKÉ

„Já před vás chci předstoupiti, jak před duši v sobě.“ (Marie Kodovská)

Marie Kodovská (1912–1992) pracovala jako dělnice. Chvíle pro svou tvorbu si hledala jen obtížně. Plně se jí oddala až na popud svých dětí v 52 letech, po odchodu do invalidního důchodu. Nelehký život naplněný nemocemi a citovým strádáním jí komplikovala také ochrnutá pravá ruka. V jejím díle prostupuje výtvarná část v literární a naopak. V expresivně barevných kresbách znázorňovala svět pohádkových a snových bytostí, fantastický svět flóry a podmořského světa, imaginární prostor „tam daleko“, který byl ozvěnou vnitřního světa její duše. Malovala svět takový, jaký ho ona sama nezažila, takový, jaký by ho chtěla mít.

Marie Kodovská
Královna vesmíru, 1966