Umění pokus 2

Home / Umění pokus 2

Světice s knihou (Sv. Kateřina) z druhé poloviny 13. století

Sbírka starého umění je dokladem toho, jak významným kulturně sociálním místem byly v proměnách věků Litoměřice. Těžiště stálé expozice galerie spočívá ve výtvarném umění oblasti Litoměřicka a severozápadních Čech období 14. až 16. století.

13. – 14. století

Nejstarším dílem je dřevěná plastika Světice s knihou (Sv. Kateřina) z druhé poloviny 13. století. Plastika má zachovalou původní polychromii a patří mezi nemnoho nejstarších intaktně zachovaných památek na českém území. Pozdějším, neméně významným dílem z konce 14. století je drobná Pieta-Oplakávání Krista se Sv. Janem a Josefem Arimatejským. Tato skupina svým uměleckým provedením i ikonografickou náplní je blízká pracem dvorského okruhu této doby a je považována za jeden z předstupňů krásného slohu.