Jiří John

14. 12. 2000 – 4. 2. 2001

Výstavu a katalog kreseb Jiřího Johna připravil PhDr. Jaromír Zemina

Jiří John se narodil 6. 11. 1923 v Třešti na Českomoravské Vrchovině. Za 2. světové války se vyučil zámečníkem, po té vystudoval grafickou školu v Praze a VŠUP v Praze. Byl členem skupiny UB 12 a SČUG Hollar.

Uplatnil se nejen jako malíř a grafik, ale též jako ilustrátor. V letech 1954-58 vytvořil společně s Václavem Boštíkem památník židovských obětí nacismu v Pinkasově synagóze. Od roku 1963 vedl večerní školu kreslení na AVU v Praze.

Díky přátelství s Václavem Boštíkem a Václavem Bartovským si upevnil potřebu tvůrčí kázně a uměřeného vyjadřování. Nejvlastnějším zdrojem jeho námětů a témat je příroda, hmota a světlo. Jiří John se stal největším českým básníkem přírody po 2. světové válce, a přestože se živě zajímal o aktuální tendence současného výtvarného projevu, dokázal si plně uchovat svoji osobitost.

Od poloviny 60. let je patrná přibývající dramatičnost, častější uplatňování kontrastů.
Jiří John zemřel 22. 6. 1972 v Praze po těžké nemoci.

(Vybráno z Nové encyklopedie výtvarného umění, 1995.)