Zrcadlo srdce – zrcadlo duše

22. 2. – 29. 4. 2001

PhDr. Antonín Jiráček připravil výstavu insitního umění z Čech a Moravy.

Výstava byla připravována ve spolupráci se Státní galerií výtvarného umění v Chebu.

Výstava představuje rozsáhlou kolekci naivní tvorby převážně z majetku litoměřické galerie, ale i z majetku Poetické galerie v Praze a z majetku soukromých sběratelů. Naivní tvorba je prezentována v celé své možné šíři. Nechybí tu představitelé naivní tvorby v původním slova smyslu jako je Natalie Schmidtová, Štefan Daňko, Rudolf Dzurko, Marijka Papukčieva, Marie Polanská, autoři výtvarných deníků a kronik, kteří svojí tvorbou zaznamenávají zážitky z dob mládí, ale i děje přítomné, kdy obrázek zastupuje rodinnou fotografii, malíři biblických výjevů a legend z národní historie, zastoupeni jsou i lidé schopní přenést se ve svých fantaziích do jiných světů. Vystaveny jsou též díla autorů výtvarně poučených, obeznámených s profesionálním uměním a díla autorů tvořících pro odlehčení chvíle a pro vtip. V průběhu trvání výstavy budou promítány též videozáznamy o autorech a jejich výtvarné práci.

Zájem o naivní tvorbu do Čech přinesl Josef Čapek, který se s ní seznámil při svém studijním pobytu ve Francii, kde do povědomí odborné i laické veřejnosti naivní umění vnesl Pablo Picasso. Picasso hledal v afrických maskách a v přirozené, teorií neovlivněné tvorbě neprofesionálů inspiraci pro svou tvorbu. Odborní teoretici i umělci byli zaujati prostotou a výstižností, sdělností, nekomplikovaností, fantazií některých tvůrců. Objevení autoři tvořili z určité potřeby výtvarně se vyjádřit, a to i bez možnosti být ohodnocen, často bez touhy předvést se širšímu publiku. Šlo, tak jako v dílech z litoměřické galerie, o prosté záznamy zážitků, vzpomínek, nebo snů.

K výstavě byl vydán souborný katalog.