Jan Křížek

10. 5. – 17. 7. 2001

Reprízu výstavy kreseb znovuobjeveného Jana Křížka
pro nás připravila PhDr. Miroslava Hlaváčková

Jan Křížek se narodil roku 1919, pocházel z Dobroměřic u Loun. Po gymnáziu byl přijat na České vysoké učení technické. V průběhu studia na ČVUT, roku 1938, přestoupil na Akademii výtvarných umění. O rok později byly všechny vysoké školy zavřeny, a proto Jan Křížek studium na Akademii výtvarných umění ukončil až v roce 1947. Téhož roku odešel do Francie, nejprve na studijní pobyt, ale se změnou politické situace v Čechách se rozhodl zůstat v zemi natrvalo. Ve Francii se zpočátku zabýval pouze sochařinou, později se začal věnovat i keramice.

V umělecké práci ho nejvíce zajímal tvůrčí proces, nikoli hotové dílo samo. Když měl dojem, že mu sochařský tvůrčí proces již nemá co říct, odstěhoval se se svojí ženou na venkov a tvorbou se víceméně už nezabýval.

V době své aktivní tvůrčí činnosti byl Jan Křížek vyhledávaným a oceňovaným sochařem – vystavoval spolu s tak významnými umělci jako byli Constantin Brancusi a Albert Giacometti, oceňován byl kritiky Michelem Tapié a Charlesem Estiennem. Do Čech se nikdy nevrátil. Zemřel ve Francii roku 1985. V litoměřické galerii budou představeny převážně kresby Jana Křížka.

K výstavě vydala katalog Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ve spolupráci z Francouzským institutem v Praze.