Alena a Michal Bílkovi

16. 5. – 30. 6. 2002

Výstavu a katalog připravil PhDr. Jan Kříž.

Grafické listy Aleny Bílkové citlivě zobrazují často téměř neviditelné přírodní procesy jako je klíčení rostlin nebo chvění vodní hladiny. Jemné rýhy do kovových ploch, barevné perforace přenesené do papíru upomínají k meditativní tradici, v českém výtvarném umění reprezentované například dílem Josefa Šímy nebo Jiřího Johna. Sochy Michala Bílka jsou charakteristické svou subtilní konkrétností. Barevné dřevěné postavy zachycují s groteskní poetikou situace všedního života.