Emil Filla

11. 7. – 29. 9. 2002

Emilu Fillovi (1882 – 1953), bez jehož mnohostranné tvůrčí aktivity si nelze českou kulturu 20. století představit, stále ještě tato kultura leccos dluží. Dosud nebyla vydána monografie, která by patřičně vyčerpávající měrou registrovala a hodnotila Fillovo celé mimořádně početné dílo, dosud nebyla uspořádána stejně obsáhlá výstava umělcovy tvorby se všemi jejími obory: kromě malby je to kresba, grafika i plastika.

V roce, kdy od Fillova narození uplynulo stodvacet let, se snaží tento dluh aspoň částečně splatit Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích výstavou malířova díla sochařského, které ve svém celku nebylo ještě nikdy vystaveno a z velké části je pro veřejnost neznámé. Přitom Fillovy sochy, reliéfy a plakety z let 1913 – 1914 a 1934 – 1938 patří k tomu nejosobitějšímu, co v českém moderním sochařství vzniklo. Výstavu s názvem Emil Filla sochař připravil pro litoměřickou galerii PhDr. Jaromír Zemina, pokládaný za největšího současného znalce Fillova díla, a doprovodil ji rozsáhlým komentářem, uvádějícím katalog vybavený více než 40 fotografiemi, jejž graficky upravil Filip Skalák. Sama výstava obsahuje kromě čtyř desítek plastik ze sádry, pálené hlíny, bronzu a kamene také množství exponátů malířských, grafických a kreslířských, jež mají osvětlit souvislost umělcovy sochařské tvorby s jeho výtvarnými činnostmi ostatními, a umožnit tak publiku, aby poznalo nejen co v určité době ve Fillově ateliéru vznikalo, nýbrž také jak to vznikalo.

Příprava výstavy byla velmi obtížná, poněvadž Fillovo sochařské dílo je rozptýleno po mnoha sbírkách veřejných i soukromých, a zaslouží si tím větší pozornost.

Bohatě rozrůzněné množství exponátů instaloval za pomoci pracovníků litoměřické galerie dr. Zemina, který výstavu 18. července 2002 také zahájil. Výstava, jež se stane jednou z hlavních událostí letní výstavní sezóny v Čechách, potrvá do 29. září tohoto roku a je přístupná denně kromě pondělí 9-12 a 13-18 hodin.