Josef Šíma – kresby

5. 12. 2002 – 9. 3. 2003

Josef Šíma se narodil v roce 1891 v Jaroměři ve východních Čechách. Právě kraj, který si pamatoval ze svého dětství, se svou barevností často objevuje na Šímových obrazech a kresbách. Velký vliv na tvorbu v době jeho studií na Akademii výtvarných umění v Praze měl profesor Jan Preisler. Šíma byl nadán nejen umělecky, ale souběžně s Akademií studoval i techniku. Jeho záliba v matematice i geometrii se pak odráží v celém jeho díle. V roce 1920 se Šíma dostává do Francie. Jeho setkání s touto zemí, s její kulturou i celou řadou tehdejších vynikajících umělců ovlivnilo jeho tvorbu určujícím způsobem.

Přestože od dvacátých let žil trvale ve Francii, kde se později i oženil, nikdy nepřerušil styky s rodnou zemí a jejím uměleckým prostředím. Pro Šímu byla kresba neoddělitelnou součástí umělecké tvorby. Nepoužívá ji jen jako studijní pomůcku ke svým obrazům, ale jako svébytný výtvarný prostředek. Řada kreseb které jsou na výstavě prezentovány, tak vznikla jako definitivní umělecké dílo. Výstava, která se snaží vůbec poprvé ukázat Šímovo kresebné dílo jako konzistentní celek, zahrnuje téměř stovku exponátů zapůjčených prakticky ze všech českých veřejných a řady soukromých sbírek. Vedle raných prací, dokumentujících autorovo postupné osvojování svébytného výrazu, je zastoupeno i vrcholné období jeho tvorby. Témata Šímových kreseb jsou poměrně různorodá: krajiny se střídají se studijními kresbami, z ilustrací vyniká zejména soubor publikovaný v albu “Paříž”, nebo “Kaleidoskop”, který byl zveřejňován v časopise “Rozpravy Aventina” v letech 1926 – 27. Právě spolupráce s dr.Otakarem Štorchem – Marienem představovala spojení mezi Francií, kde Šíma žil a jeho rodnou zemí. Zajímavá je bezesporu i řada portrétů, na kterých Šíma zachytil mimo jiné Jana Zrzavého, Pierra Jeana Jouva, Ribemonta Desaignese nebo Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Vystaveny jsou i Šímovy kresby z šedesátých let, ve kterých jsou zřetelné tendence zviditelnit a zaznamenat v podstatě skryté jevy, jako jsou proměny krajiny, nebo světla.

K výstavě byl vydán katalog s úvodní studií PhDr. Evy Petrové.