Pavel Nešleha – Fotografie

20. 3. – 4. 5. 2003

Pavel Nešleha se narodil 19. února 1937 v Praze.
V letech 1952 – 56 vystudoval Výtvarnou školu v Praze na Vinohradech a v letech 1956-62 VŠUP Praha, ateliér monumentální a užité malby u prof. Aloise Fišárka.
Od roku 1990 vede na pražské VŠUP ateliér malby, roku 1991 byl jmenován profesorem.
Od 1964 se účastní významnějších kolektivních výstav doma a v zahraničí.

“Fotografií jsem se začal zabývat již na sklonku šedesátých let. Objevil jsem pro sebe zcela jiný svět výtvarného vyjádření a hlavně vidění. Vliv práce s fotografií a zaujetí fotografickým viděním se začaly záhy prosazovat i ve výtvarné formě kreseb a obrazů. Mezi fotografováním a malbou nastávalo vzájemné a podnětné vyhraňování. Od počátku osmdesátých let přecházelo fotografování v samostatnou uměleckou reflexi. Paralelně s malířskou a kreslířskou praxí vznikaly fotografie, které zkoumaly a prohlubovaly motivickou bázi malířské tvorby, vznikaly též řady snímků míst, ke kterým mám hluboký niterný vztah. Když jsem se zamýšlel proč je vlastně dělám a co mě nutí obcházet a fotografovat šumavské pralesní vývraty, pískovcová skaliska, zbytky dávných schodišť, krajinné útvary a horizonty Českého středohoří – krajinu Máchových cest – a v opuštěnosti devastovaná díla Matyáše Brauna a Václava Levého, jež jsou ve svém splývání s přírodou stále výmluvnější, uvědomil jsem si, že hledám a odkrývám cosi ve mně hluboko vrostlého, snad vlastní bázi, snad stopy předobrazů domova, vlasti a kulturní tradice, která nás formovala. Snímky jsem začal postupně řadit do cyklů i znova fotografovat. Vyčkával jsem na vhodné chvíle, aby prožívání konvenovalo vnitřní představě. Snímky jsem koloroval, tónoval a světelně upravoval ve snaze co nejpřesvědčivěji vyjádřit vnitřní prožitek. Digitalizací a tiskem velkého formátu jsem jim dával spíše obrazovou podobu. Tak vznikly stále se rozrůstající cykly Šumava, Popelná, Vydra, Krkonoše, Pocta Václavu Levému, Braunovské reflexe, Ojbín, Černý koridor, Horizonty, Valečov a Drábské světničky, Hazmburk a cykly elementárních dějů.”

Vybráno z textu Pavla Nešlehy, který bude součástí doprovodného katalogu výstavy.