Jiří Kubový

15. 5. – 22. 6. 2003

Autor výstavy: PhDr. Jiří Valoch

Jiří Kubový se narodil 26. 5. 1950 v Mostě, žije a pracuje v Ústí nad Labem. Umělecké tvorbě se věnuje od mládí. Od mládí se také živě zajímá o českou poválečnou tvorbu.

Jiří Kubový bývá často označován jako malíř, i když se malbou v původním smyslu slova nezabývá. Maluje na sololit, kterému ovšem neponechává pravoúhlý tvar, ale různě ho upravuje, ořezává.

Takto zpracovanou plochu pak ještě dále rozvíjí pomocí provázků, latí a kamenů. Kromě sololitu pracuje i s papírem, s kterým také nakládá velice volně. Kromě různých perforací na něj například odlévá cín.

Své motivy čerpá z bezprostředního okolí, z přírody i z domova. Vyjadřuje se v sériích, které mu umožňují
promyslet a procítit ten který problém do hloubky. Jeho tvorba je netradiční, nicméně je velmi srozumitelná.

Autor se vyhýbá překomplikovanosti, přesycenosti, vyjadřuje se spíše úspornými prostředky.

(čerpáno z textu Michala Kolečka v katalogu Jiří Kubový 1993)