PAVEL NEŠLEHA – POUTALO MĚ SVĚTLO…

PAVEL NEŠLEHA – POUTALO MĚ SVĚTLO…

18. 4. – 1. 6. 2014

Vernisáž výstavy 17. dubna 2014 od 17.30 hodin

Autorka výstavy: Mahulena Nešlehová
Kurátorka za SGVU: Alena Beránková

S odstupem téměř deseti let se Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích navrací k rozsáhlému dílu malíře Pavla Nešlehy (1937–2003), výrazné osobnosti generace šedesátých let. V návaznosti na výstavu jeho fotografických cyklů v roce 2003 bude tentokrát prezentována umělcova malířská a kreslířská tvorba z období let 1977–2000, jejímž společným poutem se stalo světlo.

            Nešleha se ztvárněním světla zabýval dlouhodobě a systematicky a vkládal do jeho projevení své poznání a uměleckou zkušenost. Prostřednictvím zvolených cyklů a vybraných děl, z nichž mnohá budou vystavena poprvé, se setkáváme s nejrůznějšími projevy a polohami daného fenoménu, a to s jeho meditativním, symbolickým a duchovním ztvárněním (např. cyklus kreseb Čas otevřených dveří, 1977–1978; malby Pokus o cestu za K. H. Máchou, 1982, Stopy, 1983, Vývrat, 1981, nebo pastel Zprvu se chce stoupat, 1999–2000 aj.) a se ztvárněním světla ve smyslu naděje i záblesku prozření (např. cyklus pastelů Oidipus a Tajemství znaků z konce 90. let), ale též s jeho destruktivní a oslnivou silou (např. Ikarův pád, 1991; objekt Zhroucení iluze, 1988); a jak dokládá například kresebný cyklus Lesk a bída apokalyptických koní z roku 1994, poznáváme i úzkostné vize zlověstné a zkázonosné temnoty.

            Znepokojivé náměty a umělcova kreslířská a malířská schopnost, s níž dokázal ve svém veristicky a imaginativně zaměřeném díle uchopit ideové a výrazové možnosti světla, jeho barevnost i prostorotvornost, se zde stávají podnětnými zprostředkovately poselství Nešlehovy tvorby.