Gotické umění na Děčínsku

Gotické umění na Děčínsku

25. 4. – 31. 10. 2014

Oblastní muzeum v Děčíně

Pozvánka na vernisáž


výstavu pořádá Oblastní muzeum v Děčíně ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, s Ústavem pro dějiny umění FF UK v Praze a s Katedrou historie FF UJEP v Ústí nad Labem

Vernisáž 24. 4. 2014 od 16 hodin
v kapli sv. Jiří děčínského zámku

Výstava v prostorách muzejní expozice na děčínském zámku představuje to nejlepší, co bylo zachováno z období gotiky na Děčínsku nejen ve sbírkách děčínského muzea, ale i ve sbírkách Národní galerie v Praze, Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích či ve sbírkách Biskupství litoměřického.

Soubor čtyř desítek gotických soch je doplněn o dokumentaci dalších artefaktů z období gotiky (kamenické prvky, zvony, drobná keramika, typáře apod.), podávajících ucelený přehled o tomto uměleckém slohu.

Unikátní výstava Gotické umění na Děčínsku je součástí širšího projektu Gotické umění v severních Čechách z podpory programu MK ČR „NAKI“ a navazuje na obdobné výstavy uskutečněné v České Lípě a v Litoměřicích.