Gotické umění na Ústecku

Gotické umění na Ústecku

15. 2. – 7. 4. 2013

Vernisáž výstavy 14. 2. 2013 od 17.30 hodin

Autor výstavy: Ĺubomír Turčan
Spoluautorka výstavy: Michaela Ottová
Kurátoři výstavy: Ĺubomír Turčan, Václav Houfek

Výstavou Gotické umění na Ústecku navazujeme na výstavní projekt Gotické deskové malířství v severních a severozápadních Čechách, který pro nás připravil na jaře loňského roku prof. Jan Royt.

            Také nyní připravovaná výstava představí poslední výsledky bádání v oblasti středověkého umění tentokrát s důrazem na sochařskou tvorbu a pokusí se zhodnotit neopominutelný význam Ústecka pro českou uměleckou produkci. Vystavena budou díla ze sbírek Biskupství litoměřického, Národní galerie v Praze, Muzea města Ústí nad Labem, Národního památkového ústavu a dalších církevních institucí. Výstavní projekt je poměrně rozsáhlý, středověké umění bychom chtěli v maximální možné míře představit nejširší odborné i laické veřejnosti. Kromě sochařské tvorby bude představeno i umělecké řemeslo.

            Výstava bude doprovázená katalogem.