Josef Kremláček

Josef Kremláček

  1. 12. 2012 – 3. 2. 2013

vernisáž 6. 12. 2012 v 17.30 hodin

Kurátorka výstavy: PhDr. Hana Nováková
Kurátorka za SGVU: PhDr. Olga Kubelková

Po přehlídce současné české dětské ilustrační tvorby v loňském roce připravujeme výstavu Josefa Kremláčka, ilustrátora pocházejícího z Vysočiny. Josef Kremláček patří k čelným představitelům oné silné generace ilustrátorů, která se v 60. a 70. letech 20. století postarala o mimořádnou výtvarnou úroveň i evropskou proslulost české knihy pro děti. Jeho ilustrace znají čtenáři v mnoha zemích světa, neboť spolupracuje s řadou zahraničních nakladatelů a za svou ilustrační tvorbu získal řadu ocenění doma i v zahraničí.

Tvorbu akademického malíře Josefa Kremláčka (1937) tvoří dvě odlišné polohy. Již zmíněná ilustrace, jejíž záběr je velmi různorodý, od klasické evropské pohádky, přes národní písničky, umělou pohádku až k různým bájím a příběhům z exotického prostředí, které jsou velmi náročné na důkladné studium reálií a fyziognomických rysů jednotlivých regionů. Výsledné ilustrace jsou pak pojmově jednoduché, ale esteticky kvalitní.

Druhou, neméně významnou polohou Kremláčkovy tvůrčí aktivity je volná tvorba, vycházející ze surrealistického principu náhody. Z bohaté škály možností preferuje především techniku dekalku, která přivádí diváka do světa barevné a tvarové fantazie valérů a struktur a kterou užívá v malbě, grafice i ilustraci. Výsledkem je pak jistá tajemnost, lyričnost v umělecké transformaci viděné či fantaskní reality, jejíž poetická síla je umocněna promyšlenou kompozicí.

Dílo Josefa Palečka nemůže být z technických důvodů prezentováno.