Nekonečné perspektivy, krajina a veduty 19. století ze sbírek Patrika Šimona

Nekonečné perspektivy, krajina a veduty 19. století ze sbírek Patrika Šimona

13. 6. – 21. 9. 2014


Vernisáž výstavy 12. 6. 2014 od 17.30 hodin

Autor výstavy: Patrik Šimon
Kurátoři výstavy za SGVU: Jan Štíbr, Alena Beránková

 

Výstava je zaměřená na dokumentární a uměleckou hodnotu krajinných pohledů na města, hrady a zámky v tvorbě českých, německých a rakouských grafiků, malířů a kreslířů v letech 1790–1860. Výstava i k ní vydaná publikace maximálně vypovídají o tvorbě průkopníků české krajiny, mezi které počítáme Antonína Balzera, Karla Postla, Antonína Mánesa nebo Antonína Puchernu. Prostor věnovaný zakladatelům českého krajinářství je vymezen nejen univerzálním pojetím soukromé sbírky, ale především potřebou po zevrubném zhodnocení uměleckých kvalit, kterými se paradoxně nezabývají velké galerijní instituce. Vedle významné kapitoly zahrnující pragensie jsou mimořádně zajímavým příspěvkem projektu práce saských kreslířů a grafiků, kteří objevovali krajinu Českého středohoří. S ohledem na reprízu výstavy v Litoměřicích jsou představeny dosud nezveřejněné akvarely zpodobňující Děčín, Krupku u Teplic, Teplice, místa spojená s Drážďany i se Saskem. V kontrastu známých i méně známých děl vystupuje panorama utváření romantické krajiny v meandrech mysli mnoha umělců, z jejichž výtvarného úsilí vznikla mocná krajinářská tradice, na které později stavěla generace Josefa Navrátila, Augusta Piepenhagena, Adolfa Kosárka, Maximiliana Haushofera, a dále krajinářská škola Julia Mařáka. Vedle kolorovaných grafických listů jsou vystaveny originální předlohové kresby (například Carla Crolla).

 V Litoměřicích se umělecká kolekce pražského sběratele Patrika Šimona nepředstavuje poprvé. V roce 2012 zde diváci mohli shlédnout výstavu Konec (s)nové epochy, která představila vybrané kapitoly umění secese a symbolismu. Součástí nynější výstavy budou rovněž komentované prohlídky a setkání inspirovaná jejími tématy.

 Slovo o sběrateli

 Patrik Šimon již dvacet let buduje rozsáhlou uměleckou sbírku od gotického umění přes renesanci, manýrismus, baroko až po umění 19. století. Kolekce má své reprezentativní vrcholy také v umění secese, symbolismu, nastupující moderny a meziválečné evropské avantgardy. Její rozsah čítá úctyhodných šestnáct tisíc položek, přičemž sběratel klade hlavní důraz na práce na papíře, tedy kresby a grafické listy. Ze sbírky se ročně realizuje několik vlastních výstav doma i v zahraničí, výjimku netvoří ani zápůjčky uměleckých děl do významných institucí (např. Národní galerie v Praze). Mezi mimořádně zajímavé výstavy z poslední doby lze počítat projekt Zamlčená moderna. Iluze a sny. Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona. 1880–1930, jež zaznamenala velký úspěch jak v německém Bayreuthu, tak roku 2013 v rakouském Landesmuseu v St. Pöltenu. Každou výstavu doprovází graficky precizní katalog nebo obrazová monografie, na nichž se autorsky podílejí přední historici umění.

K výstavě Krajina ze sbírek Patrika Šimona je vydán obsáhlý katalog s názvem Nekonečné perspektivy. Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona o 384 stranách a 353 barevných reprodukcích.