Lubomír Fuxa / Jindřich Zeithamml – Odtud až na věčnost

Lubomír Fuxa / Jindřich Zeithamml – Odtud až na věčnost

25. 6. – 17. 8. 2014

v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích

Vernisáž 24. 6. 2014
Křest katalogů 26. 7. 2014 od 16 hodin

Autoři výstavy: Lubomír Fuxa, Jindřich Zeithamml
Kurátoři výstavy za SGVU: Jan Brodský, Alena Beránková
Autor textu katalogů: Richard Drury

LUBOMÍR FUXA – fotografie

„Fotografie je pro mě sen, sen o pohybu, neuchopitelný a poskytující tak nekonečné množství možností zobrazení. Jediným kritériem je ponechat divákovi, jeho imaginaci prostor – ukázat pouze cestu.“

Lubomír Fuxa (1950) vystudoval Střední průmyslovou školu v Praze a od roku 1981 působí jako fotograf na volné noze. Od roku 1998 je Fuxa členem Syndikátu novinářů, od roku 2010 členem Umělecké besedy.

            V tvorbě Lubomíra Fuxy je bezprostřední svět prodchnut až magickou poetikou. Jeho svět je bez hranic, k nekonečnosti odkazuje jak forma, tak i šedé tóny krajiny. Šedá barva podle Lubomíra Fuxy netříští pozornost diváka a umožňuje lépe vystihnout podstatu námětu. V zachycených krajinách se autorovi podařilo zpřítomnit běh času, plynutí času je stále plynutím a ne zastaveným bodem – okamžikem. Autor své fotografie neupravuje, nechává působit bezprostřednost zobrazeného příběhu. Divák tak má možnost dotvořit příběh vlastní fantazií.

            Na litoměřické výstavě jsou představeny velkoformátové fotografie z cyklu Za světem, kterými nám autor nabízí ne jeden, ale několik z možných světů, krajinu blízkou i vzdálenou, viděnou i tušenou.

Lubomír Fuxa - Vlak 22 Lubomír Fuxa - Vlak 1 Lubomír Fuxa - Vlak 23

JINDŘICH ZEITHAMML – sochy

„Dalo by se říci, že vše, co se týče tematiky mojí práce, se odehrává v rovině symboliky. Prostředky a materiály používám pokud možno jednoduché – dřevo, kámen, bronz, v grafice lept, suchá jehla. Někdy plátkové zlato, stříbro. Pomocí různých, až archetypálních forem, znaků a jejich rytmu, se snažím dosáhnout splynutí (shody) se zamýšlenou ideou.“

                Jindřich Zeithamml (1949) vystudoval Státní uměleckou akademii v Düsseldorfu, od roku 1995 je profesorem sochařského ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze, od roku 1992 je členem Umělecké besedy. Zeithamml je jedním z předních českých sochařů, od roku 1980 vystavuje na četných souborných i samostatných výstavách doma i v zahraničí.

            Jindřich Zeithamml se vyjadřuje pomocí geometrických tvarů, jeho plastiky ale nejsou chladně konstruktivní, jde spíše o meziformy, přechody, například mezi kruhem a čtvercem. Autor ve svých objektech hledá ideální tvar, ke kterému dochází prostřednictvím minimálních vyjadřovacích prostředků. Pro dotvoření svých plastik často používá plátkové zlato a stříbro – tyto barvy světla v jeho tvorbě odkazují k věčnosti, nekonečnosti, k něčemu, co přesahuje daný okamžik i samotného člověka. Zeithammlova tvorba je prodchnuta duchovností, která dává dílům živost a sdělnost.

Zeithamml - instalace 6    Zeithamml - instalace 8    Zeithamml - instalace 1