Miloš Michálek – Jedna k druhé

13. 5. – 20. 6. 2004

Miloš Michálek (1949) je výtvarník a pedagog, který svojí uměleckou tvorbou i pedagogickým působením významně ovlivňuje kulturní povědomí v severočeském kraji.

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a po několika letech se na tuto fakultu vrátil, nejprve jako pedagog a od roku 1991 jako vedoucí katedry výtvarné výchovy.

Ve volné tvorbě autor nejčastěji používá techniku dřevořezu. Tento způsob uměleckého projevu mu vyhovuje pro nutnost jasné a čisté linie a možnost experimentování s barvou. Právě barva je pro autora důležitým médiem, někdy ji užije v jemných nuancích, jindy ji ponechá až syrovou drsnost.

Své náměty autor obvykle zpracovává v cyklech. Jeho pozornost často upoutávají tak zvané prvky obyčejné reality – bezprostřední okolí člověka, možné podoby domova i krajiny. V poslední době, od roku 1986, se převážně věnuje tématu lidské hlavy.

Hlava je autorem vnímána jako centrum lidského bytí, je určitým zosobněním člověka. Jeho hlavy jsou zachycovány v různých situacích a výrazech, jsou zbaveny portrétních prvků, čímž se stávají obecným vyjádřením.

Kromě předmětů a situací běžného života reaguje i na politické události současnosti.

Vedle dřevořezu se autor věnuje také kresbě.

Michálkova tvorba je v uměleckovědném světě hodnocena jako technicky vytříbená, projevující se tvůrčí odpovědností, bez jakéhokoliv náznaku povrchnosti či podbízivosti.

Výstava v litoměřické galerii bude mít retrospektivní zaměření a představí nám tak Miloše Michálka ve všech jeho podobách.