Eva Brodská – Gobelíny a kresby

24. března – 1. května 2005

Výstava Evy Brodské je malou retrospektivou díla, které vznikalo od 60. let. Roku 1962 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Antonína Kybala. Záhy představila monumentální a stěžejní gobelín Velká samota na Výstavě čs. tapiserie v Jízdárně Pražského hradu v roce 1966. Od roku 1962 byla členkou skupiny Objekt. Svými díly je zastoupena v mnoha galeriích. V Litoměřicích naposledy vystavovala roku 1994 spolu se Sylvií Billeter a Václavem Cíglerem.

Její tvorbu přesně vystihla Milena Lamarová: “To, co ceníme jako ctnost tak zvané autorské tapiserie, se jeví v jejím díle jako svrchovaný diktát jedinečného vnitřního rytmu… Zdá se, že jde o spontánní proces, o ono tajemné ztotožnění tkadleny s vláknem v časoprostorovém vyměření osnovou a útkem. A přece výsledek nemá jen rysy textilního díla. Jakoby zde bylo promítnuto silné, jednoznačné sdělení, možná i jen pocit, vycházející však plně z osobnosti tvůrce, ze sevřeného zdroje intenzivního proudění natolik silného, že tapiserii vnímáme spíše v kategorii obrazu než textilu, spíš s představou uvolnění malby štětcem než pracného tkaní.”

Výstava soustředí grafiky, kresby a kolekci gobelínů, mezi nimiž nebudou chybět Velká samota, Ticho I, II, Moře chvění, Pták Oheň a další. Je pozvánkou do světa ticha, radosti a hledání.