Mikuláš a Emila Medkovi – Souvislosti

28. 6. – 23. 9. 2007

Koncepce a výběr exponátů: Antonín Hartmann a Eva Kosáková

Kurátor výstavy: Eva Neumannová

Téma Mikuláš a Emila aktualizovalo shromáždění malířových textů, zachovaných ponejvíce v rodinném archívu jeho dcery, a jejich knižní vydání (Mikuláš Medek, Texty, Torst, Praha 1994, ed. A. Hartmann a B. Mráz). Tato práce obnovila mimo jiné pozornost k povaze a významu tvůrčí symbiózy malíře a fotografky. Vynesla znovu na světlo to, co bylo již dříve patrné v užších okruzích jejich důvěrných přátel, přímých společných podílníků na surrealistické aktivitě, jak se uskutečňovala v dvojí konstelaci – nejprve původní teigovské družiny a následně, pod Effenbergerovým vedením, v personální sestavě rozšiřované do 80. let o nové, mladší výtvarníky a literáty. Ti všichni mohli z autopsie rozpoznávat, jak hluboký citový vztah, který Emilu a Mikuláše od počátku spojoval, nalézal podivuhodnou odezvu v několika pásmech vzájemné korespondence jejich individuálních uměleckých výkonů. Výstava by měla, alespoň v symbolické nápovědi, ozřejmit mimořádnou intenzitu hluboké sounáležitosti i širší rejstřík forem, jimiž se ve fotografiích a obrazech manifestovala.
Výběr exponátů se soustředí na prosté záznamy i komponované fotografie, v nichž oba vystupují jako aktéři, i na kresby, obrazy a fotografie, jež představují výtvarné momenty jejich nepřetržitě a celoživotně probíhajícího dialogu. Tématem a aspirací výstavy Mikuláš a Emila Medkovi – souvislosti je předvést ukázky díla obou z nich tak, aby byla ozřejměna a vizualizována jejich vzájemná propojenost, příbuznost a souběžnost v různých zjevnějších i skrytějších podobách.

Výstava bude zahrnovat obrazy a kresby Mikuláše Medka ze soukromých i veřejných sbírek, soubor fotografií Emily Medkové (velká část nebyla nikdy zveřejněna), fotografie Mikuláše Medka a neznámé autentické texty a obrazové dokumenty dokládající ústřední myšlenku výstavy.

Katalog vydaný SGVU v Litoměřicích bude obsahovat jak odborné texty od Antonína Hartmanna, Evy Kosákové a Evy Neumannové, tak i bohatou obrazovou a textovou dokumentaci.

Výstava bude mít reprízu v Oblastní galerii v Jihlavě a v Galerii umění v Karlových Varech, pokaždé v pozměněné verzi.