Ivan Ouhel – Obrazy, kresby

19. 4. – 17. 6. 2007

FIGURY A PRÁCE NA PAPÍRU

Koncepce a výběr exponátů: Ludvík Ševeček
Kurátor výstavy: Eva Neumannová

Premiéra výstavy Figury a práce na papíru se odehrála v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně na podzim minulého roku, letos chceme představit dílo Ivana Ouhela, malíře, který patří k nejvýraznějším osobnostem českého výtvarného umění generace sedmdesátých let, v Litoměřicích.

Koncepce výstavy děl Ivana Ouhela je postavena na dvou zdánlivě kontrastujících pólech � zobrazení figury a krajiny.
Zpočátku byl Ouhel ovlivněn tvorbou existenciální figurace objevující se např. v tvorbě Adrieny Šimotové nebo Jitky a Květy Válových, v jejichž tvorbě nesl obecný příběh těla skryté významy a symboly související se situací v tehdejší společnosti. Ouhel jako malíř bytostně smyslového ustrojení však chápal tělo jako přirozenou součást přírody – tělo se stalo krajinou, krajina živoucím tělem. Siluety lidských těl se objevily jak v tvorbě malířské, tak i v malovaných objektech z plexiskla, instalovaných často v přírodním prostředí. Postupně se oba zdánlivě protikladné principy, figura a krajina, prolnuly.

Práce na papíru vznikají v ateliéru Ivana Ouhela od počátku osmdesátých let, sice v souladu s tvorbou malířskou, nicméně jako díla zcela svébytná. Víc než kresby, jak jsme zvyklí konzervativně rozlišovat umělecké druhy, se jedná o malbu na papíru. Jsou to práce, v jejichž křehkosti bezprostředně a bytostně se zrcadlí dynamika procesu prožitku, dotyku tvůrce, jeho vnitřního světa, s přírodou o sobě. Soubor maleb na papíru zařazených do výstavní kolekce je vybrán z širokého konvolutu děl vzniklých v posledních letech. Už názvy děl (ZnakyHledání řáduGenezeŘešení, Jádro) signalizují narůstající snahu pronikat k podstatě světa, i k principu a smyslu tvorby samotné.
Zdánlivá dvojpólovost díla, na výstavě cíleně vyhrocená, vypovídá o tvorbě Ivana Ouhela výrazněji a citlivěji, než se často daří klasickým retrospektivám.

K výstavě je vydán katalog s bohatou obrazovou dokumentací, s textem PhDr. Ludvíka Ševečka a s podrobnou dokumentací zpracovanou Ludvíkem Ševečkem a Janem Šmolkou. Vydala KGVU ve Zlíně, vytiskl Reproprint, s.r.o., 2006