Josef Žáček – Sen o apokalypse

15. 2. – 8. 4. 2007

Koncepce: Josef Žáček, Eva Neumannová
Výběr exponátů, kurátor výstavy: Eva Neumannová

Tvorba Josefa Žáčka se odvíjí od tisícileté duchovní tradice lidstva, křesťanské tradice, kterou autor reflektuje a zobrazuje ikony současné civilizace.

Otazníky nad možnými východisky či budoucími osudy společnosti zaslepované penězi, technikou a technologiemi, průměrností a touhou po moci promítl Josef Žáček postupně do řady obrazových cyklů, které v posledních patnácti letech vytvořil: Nebeští ptáci, Evangelisté, Vesmír, Portréty teroristů, Pastýři, Sedmý smysl těla, Genius loci, Oči velkoměsta, Oltář snů.

Posledním Žáčkovým cyklem je Sen o Apokalypse. Soubor nadživotních magických podobizen vynořujících se z dávné minulosti, je portrétní galerií neznámých bytostí, možná pozemských, možná mimozemských. Ideální podoby lidí ze zaniklých civilizací, o jejichž existenci máme jem kusé zprávy, jsou mementem. Prázdné oči Atlantů či Lemuřanů nás z hloubi dávné minulosti tiše sledují.

V centru zájmu Josefa Žáčka jsou síly a pohnutky, jež vedou člověka k hledání, vynalézání, k pokroku, vědeckým poznatkům, a zároveň jej ženou skrze touhu vládnout a ovládat až na samu hranu existence a dál za ni – ke zkáze a zániku. Zajímá jej moment, kdy vyspělý lidský duch schopný nesmírných objevů a intelektuálních i fyzických výkonů je ovládnut touhou po moci, kdy člověk nastoupí nekompromisní cestu k jejímu uchopení a pro dosažení cíle je schopen zničit společnost i celou civilizaci.

Obrazy cyklu Sen o Apokalypse, stejně jako cykly minulé, hovoří tichými náznaky, zástupnými symboly, připomínají katastrofy dávných věků a jen zprostředkovaně poukazují k základním otázkám lidské existence.

K výstavě je vydán katalog s obrazovou dokumentací, text Eva Neumannová, vydaný SGVU v Litoměřicích, tisk LABEL s.r.o., Kutná Hora 2007.