Svět Jiřího Trnky – Výběr z díla

30. 11. – 4. 2. 2007

Autorka výstavy a textu katalogu: PhDr. Jana Orlíková
Kurátor výstavy: PhDr. Olga Kubelková

Jiří Trnka (1912 – 1969) byl obdivuhodným a všestranným umělcem, kterého je díky tomu velice obtížné zařadit. Hlavní osu jeho díla tvoří zejména ilustrace a dále pak práce na loutkových filmech, které ho proslavily po celém světě. Kromě toho byl vynikajícím malířem, vytvářel sochy, pracoval na scénografiích, navrhoval kostýmy – ve 20. století se tak stal umělcem skutečně renesančním. Zájem a šíře jeho talentu mu umožňovaly ke každé své práci přistupoval s možností vidět vše z mnoha stran pohledu. To se projevovalo zejména při práci s loutkami a práci ve filmu, za které získal řadu významných cen.
Jiří Trnka stál u zrodu skupiny kresleného filmu Bratři v triku. Měl také zásadní podíl na úspěchu československého pavilonu na Expo 58 v Bruselu a na Světové výstavě Expo 67 v Montrealu, kde se významně podílel na koncepci československého pavilonu a navíc byl vyzván k tomu, aby – jako jeden z mála umělců – vytvořil svůj vlastní pavilon.
Nejznámější je patrně zejména svými překrásnými ilustracemi ke knížkám, které dnes tvoří zlatý fond literatury pro děti – Broučci Jana Karafiáta, Špalíček pohádek, Pohádka o Květušce nebo Říkejte si se mnou – knížky, které vyšly z jeho dlouholeté spolupráce s Františkem Hrubínem. Jeho tvorba byla skutečně rozsáhlá. Řada jeho děl je dnes v soukromých sbírkách, a tak je téměř nemožné vidět jeho dílo v jeho celistvosti.
Na litoměřické výstavě se představí výběr ilustrací, obrazů, loutek, ilustrovaných knížek a ve spolupráci s Krátkým filmem i dvě loutkové scény k Trnkovým filmům Osudy dobrého vojáka Švejka a Sen noci svatojánské.