František Hodonský – Lužní

kresby, obrazy, plastiky

21. 9. – 19. 11. 2006

Autor výstavy a textu katalogu: PhDr. Eva Neumannová

Hlavním inspiračním zdrojem tvorby Františka Hodonského od 70. let je příroda ve svých časových a meteorologických obměnách. Pole, lesy, luka, lužní lesy, a především vodní hladina odrážející tisíce světelných odlesků jsou nevysychajícím námětovým zdrojem Hodonského nejen kreseb a obrazů, nýbrž často i objektů a plastik.

Pro dnešní přetechnizovanou dobu, kdy i malíři-krajináři pracují často se zprostředkovanými dojmy vyvolanými filmem, fotografií nebo obrazem, je František Hodonský archaismem – putuje krajinou se skicářem, je vnímajícím chodcem, který všechna pocitová hnutí zaznamenává, aby se k nim vzápětí vrátil ve svém ateliéru. Tam hledá nejpřesnější způsob vyjádření vlastních citových nálad: nejvlastnější mu je obraz, avšak nezatížen svým malířským školením se obrací i k plastickému zpodobení. Vznikají tak navazující řady uměleckých děl, obrazů, kreseb, monotypů, dřevorytů, plastik i objektů, jedno inspiruje druhé.

Výstava LUŽNÍ naznačuje tvůrčí přístupy Františka Hodonského, ukazuje umělcovy niterné cesty od jednoho díla ke druhému, ukazuje pevné vazby mezi jednotlivými obrazy krajiny.