Otakar Kubín – Od kubismu k novému klasicismu

obrazy, kresby, grafiky, plastiky

23. 6. – 10. 9. 2006

Autoři výstavy: PhDr. Eva Neumannová, PhDr. Jana Šálková
Autor textu katalogu: PhDr. Jana Šálková

Jednou z mála osobností výtvarného života, která přesáhla hranice našeho státu, byl Otakar Kubín. Téměř po pětadvaceti letech od jeho poslední velké výstavy v pražském Belvederu připravila galerie v Litoměřicích novou velkou retrospektivu.

Otakar Kubín patřil na počátku 20. století k zakladatelské generaci moderního českého umění, otevřené již novým proudům evropského a zejména francouzského umění, jež transformovala tvůrčím způsobem. Svědčí o tom zejména jeho raná kuboexpresívní tvorba i její pozdější varianta a účast na aktivitách skupiny Osma. Od roku 1912 přesídlil Kubín do Paříže, kde se v jeho malířské tvorbě začaly projevovat nové, neoklasicistní principy. Po válce se umělec usazuje na francouzském venkově, v Simiane v Provence, a zabývá se téměř výhradně malbou krajiny v moderně klasicizujícím pojetí. Přestože se stává naturalizovaným Francouzem, udržuje Othon Coubine stálé styky s českým prostředím, zejména s rodnými Boskovicemi. V 50. letech se vrací zpět do vlasti, aby ji po 13 letech definitivně opustil. Kubínovy obrazy prodchnuté zářivým světlem francouzského jihu nám odhalují skutečnost autentičtější a hlubší, skutečnost, kterou nepostihneme pouhým okem. I proto je i dnes dílo tohoto umělce pro diváka aktuální a přitažlivé.

Výstava bude reprízována na podzim 2006 v Muzeu města Brna a potom ještě v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Vzhledem k rozsáhlým výpůjčkám z institucí i ze soukromí se bude koncepce výstavy v jednotlivých místech lišit.