Miloš Ševčík – Do nitra

20. 4. – 11. 6. 2006

Autor výstavy a textu katalogu: PhDr. Eva Neumannová

Miloš Ševčík náleží k těm výtvarným umělcům, které společenskopolitické příšeří po roce 1968 donutilo na řadu let k tvorbě uzavřené ve vlastním ateliéru. Po roce 1990 sice proběhlo několik menších výstav mapujících určitá období, na souhrnnou výstavu se teprve čeká. DO NITRA bude průřezem celým umělcovým dílem, od figurativních začátků, přes neopomenutelné plastiky “bublin” k současné monumentální tvorbě a souboru kresebných a grafických prací.

Ševčíkova obrazná vize vyrůstá z přírody a jejích událostí a procesů jako tajemných promluv, jako ne vždy rozpoznatelných znamení síly stvoření. Základním tématem je početí, zrod, vznikání, počátek, nepostřehnutelnost stvořitelského okamžiku, ale také naprostá nezajištěnost existence, obtížnost být jí vskutku přítomen. Proto Ševčíkova díla nikdy nepředkládají tvrzení, konečná zjištění, nepromlouvají o definitivním, ukončeném, ale mluví o příslibu, o rozevírající se možnosti a o křehkosti. O stále živoucím. Autor vnímá, že dílo stvoření, příroda, natura, fysis, se nám jen těžko sdělují.

V proměnách a prolínání témat, které ovšem neprovázejí výrazné výkyvy a bludné odbočky, zůstává zcela stabilním Ševčíkovo obezřetné a střídmé nakládání nejen s výtvarnými prostředky, čarou a barvou, ale především s vlastní zkušeností, se způsobem interpretace uviděného. Miloš Ševčík se vyhýbá jakémukoliv definitivnímu tvrzení, v obraze volí jasnou barvu světla, v němž se zvolna rodí tušení tvaru, tušení odkrývající se situace.