František Hodonský – Plynoucí prostor

František Hodonský – Plynoucí prostor

17. 6. – 30. 8. 2015
v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii

Vernisáž výstavy 16. 6. 2015 od 17.30 hodin v bývalém jezuitském kostele

Autoři výstavy: Ivan Neumann, František Hodonský
Kurátoři výstavy: Jan Brodský, Jan Štíbr, Alena Beránková

V barokním prostoru kostela Zvěstování Panně Marii představí svoji novější tvorbu jeden z nejoriginálnějších reprezentantů současné české malby František Hodonský. Jeho uměleckou cestu určuje rozhodnutí pro malbu, pro obraz, především pro obraz přírody jako krajiny. Záhy se jeho malířský zájem soustředil na relativně nerozsáhlý  krajinný prostor lužních lesů jižní Moravy, z něhož pak vychází malířovo porozumění přírodě, krajině i prostoru světa, univerzu. Hodonský směřuje k tomu, aby obrazem podržel to podstatné, protože „…příroda není na povrchu, ale je v hloubi…“ (P. Cézanne). Velmi důležitou součástí jeho tvorby jsou také barevné dřevořezy, kde se konečným dílem stává nejen otisk, grafický list, ale i matrice sama.
Svoji koncepci obrazu naplňuje František Hodonský s neobyčejnou vitalitou. Jeho výsostně malířská rozprava o události přírody je při hledání adekvátního výrazu, který by přímočaře zachytil záblesk uvidění a porozumění, velmi uvolněná a svobodná. V jeho obrazech se ocitáme v racionálně neuchopitelném prostoru zelenavého světla, které je stvořitelem všeho hmotného i nehmotného.