Zátiší v české malbě 19. století

Zátiší v české malbě 19. století

6. 12. 2007 – 17. 2. 2008

Výstava se uskuteční ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Koncepce a výběr exponátů: Šárka Leubnerová
Kurátor: Jaroslava Píchová

Na počátku 19. století stálo zátiší spíše na okraji umělecké pozornosti, většího rozmachu zaznamenalo až v době biedermeieru, kdy se stalo oblíbeným především mezi šlechtickými amatéry, pro které bylo, vedle krajinomalby, nejčastější formou malířského výrazu. Romantismus pozměnil původní charakter zátiší jako samostatného obrazu. V různých polohách zapojoval drobná “zátiší” do portrétů a alegorií nebo vytvářel obrazy květin, ovoce a nejrůznějších lahůdek jako studie jednotlivostí, mající však charakter definitivní práce. Oblíbené byly také malby domovních, zahradních a zámeckých zákoutí.
Realistické hnutí se vrátilo k zátiší jako k volnému obrazu, ale ve zcela novém pojetí a pohledu. Jeho význam a podstata nebyla již jen v pouhé prezentaci věcí, ale posunula se do oblasti vědeckého zkoumání. Zátiší zachycovalo předměty denní potřeby a obživy, v monumentálním pojetí zobrazovalo mrtvá zvířata a bylo rovnocennou součástí portrétu. Malíři se snažili s maximální přesností vyjádřit charakter materiálu, objem a zasazení v prostoru, plasticitu a světelné možnosti zobrazených věcí.

Výstava zahrnuje několik tematických okruhů, částečně se prolínajících: zátiší 1. poloviny 19. století, zátiší 2. poloviny 19. století, lovecká zátiší, postava v interiéru, ateliérová zátiší, zahradní zákoutí. Na výstavě budou vystaveny obrazy umělců zvučných jmen spolu s díly méně známých umělců i Anonymů, převážně ze sbírek Národní galerie v Praze, Sbírky umění 19. století. Zastoupeni budou Václav Brožík, Antonín Chittussi, Antonín Machek, Vojtěch Hynais, Josef Mánes, Jakub Schikaneder, Bedřich Havránek, Louisa Piepenhagenová, Josef Navrátil a další.