Cecílie Marková – Podobenství duší

Cecílie Marková – Podobenství duší

26. 2. − 20. 4. 2008

Koncepce a výběr exponátů: Arsén Pohribný, Jan Štíbr

Kurátor výstavy: Jan Štíbr, Alena Beránková

Cecilie Marková se narodila 20. září 1911 v Kyjově, kde prožila celý svůj dlouhý a plný život. Zde se také vyučila modistkou. Pracovala v prodejně Oděvy Brno, pobočka Kyjov, posléze jako vedoucí prodejny. Díky svému manželovi se setkala se spiritismem, kterému se věnovala i po manželově předčasné smrti. Návštěvy spiritistických seancí jí daly podnět k vlastní tvorbě. Její první kresba je datována 12. 10. 1938 a plně vychází z duchovního zážitku při seancích. Jde o jakési „čáry“, blízké automatické kresbě. V následující tvorbě si autorka osvojovala konkrétnější tvary a náměty, ovšem nikdy nekopírovala viděnou realitu. Zpodobovala fantastické květiny, květy duší, duše květů, krajiny, které nejsou pevně ukotveny v prostoru. Květenství i stromoví se, bez kořenů zapuštěných do země, jakoby vznáší; přírodní motivy malovala vždy z levého horního rohu směrem dolů, tedy od nebe. Portréty často opakují jeden typ – oválná tvář, úzké oči i rty. Jako by v nich autorka chtěla zachytit samu podstatu lidství. Podle jejích vlastních slov ji při kreslení a malování ruku vedl někdo další…

Svými kresbami a malbami, které často rozdávala, šířila pozitivní myšlenky, víru v dobro, v propojenost různých světů – toho vezdejšího, pozemského se světy mimo smyslovými. Vědomě se snažila přispět k pozitivnímu naladění svého okolí.

Cecilie Marková poprvé vystavovala v roce 1950. Následně se účastnila mnoha domácích i zahraničních výstav. Často bývá řazena k naivistům, nicméně i naše retrospektivní výstava plně potvrdí, že Cecilie Marková je autorkou čistě mediumní.

Výstavu pro litoměřickou galerii připravil prof. Arsén Pohribný, který se neprofesní, mimoakademické tvorbě – naivní, insitní a mediumní – zabývá dlouhodobě. Velkou energii úspěšně věnuje i propagaci tohoto druhu české tvorby v zahraničí.

Díla na výstavu jsou zapůjčena především od soukromých sběratelů, ale také z Poetické galerie v Praze, Muzea Únětické kultury v Úněticích, Muzea moderního umění v Olomouci a samozřejmě budou vystavena i díla ze sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Výstava bude mít dvě reprízy: v Galerii výtvarného umění v Hodoníně a v Muzeu moderního umění v Olomouci.

Cecilie Marková zemřela 21. září 1998 v Kyjově.