Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, české umění 20. století

Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, české umění 20. století

9. 5. − 13. 7. 2008

Koncepce: Eva Neumannová

Výběr exponátů, kurátoři výstavy: Eva Neumannová, Jaroslava Píchová

Restaurátorská spolupráce: Eva Votočková

I když sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích obsáhly období od 12. století do současnosti, je jubilejní výstava a k ní vydaný katalog věnován „jen“ umění modernímu a současnému, období 1890-2006, které nemá v posledních několika letech svou stálou expozici.

V souvislosti s významným jubileem galerie chceme nechat veřejnost „nahlédnout“ do galerijních sbírek, poznat chefs d’oeuvres půlstoletého usilování řady odborných pracovníků galerie, kteří zde působili. Asi nemusíme zdůrazňovat, že výstava i katalog jsou přísně výběrové a mnohé „poklady“ ještě čekají na další zveřejnění. Katalog je prvním soupisovým přehledem děl moderního umění ve sbírkách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Výstava Pohledy do sbírek je dvoudílná, na letošní výstavu naváže její druhá část na přelomu léta a podzimu 2009, a je nástinem české výtvarné scény 20. století.

O výstavu ve velké jednodílné variantě projevila zájem Národní knihovna v Praze, která by ji ráda prezentovala v příštím roce v Galerii Klementinum. Litoměřická galerie by zahajovala cyklus výstav, v němž by byly prezentovány regionální galerie pražské kulturní veřejnosti.