Corpora S

Corpora S

25. 7. − 28. 9. 2008

Autoři koncepce: Eva Neumannová, Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl, Petr Štěpán

Kurátor: Eva Neumannová

Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl, Petr Štěpán – skupina CORPORA S – je tvůrčí skupina spjatá víc duchovními kořeny a etickým směřováním než formálními prvky tvorby. Náleží ke generaci vstupující na českou uměleckou scénu kolem poloviny 80. let minulého století, kdy se naše prostředí otvíralo novým proudům současného světového umění. Svobodná volba a možnost reflektovat velké proměny výtvarné scény paradoxně ztížila a postavila před umělce problém zachovat si vlastní osobitou reflexi současného času a prostředí a zároveň nestagnovat a včlenit se do mnohaproudé linie světových výtvarných směrů.

Ve středu zájmů Corpory S stojí vztah mezi tělesností a světem předmětů, abstraktností barvy a světla, vztah prožívaného a tušeného, povrchu a hloubky. Charakteristický zůstává časový rozměr prací směřující z minulosti i budoucnosti k přítomnosti, prožívané a uskutečňované dílem samotným. Takto chápaná přítomnost ztrácí nátěr aktuality, ale získává podobu zakotveného trvání. Vztahům a symbolům, které se zdály být postmodernou doživotně vyprázdněné je dobývána opět hmotnost a dobové znejistění hodnot nevylučuje jejich hledání.

V hluku doby se tvorba Corpory S nemanifestuje nijak nápadně, nicméně ve své generaci náleží k autentickým projevům českého umění, jež přináší vlastní zkušenost o světě vždy obtížně sdělitelnou a jinak než dílem zcela nepřenosnou.

Výstava se bude konat ve výstavních sálech obou pater Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a zároveň v prostorách bývalého jezuitského kostela Zvěstování P. Marie – některé instalace budou vytvořeny přímo pro tento prostor.

V období trvání výstavy bude dne 20. 9. 2008 v rámci Dnů evropského kulturního dědictví Den otevřených dveří. Součástí kulturního programu bude i zpěv chrámového sboru sv. Gotharda z vokálních kreseb Petra Štěpána.

V odlišné koncepci bude výstava reprízována v Galerii výtvarného umění v Hodoníně (12. 12. 2008 – 1. 2. 2009) a v Rabasově galerii v Rakovníku (8. 2. – 1. 3. 2009).