František Foltýn

František Foltýn

10. 10. − 16. 11. 2008

Koncepce a výběr exponátů: Hana Rousová

Kurátor výstavy: Jaroslava Píchová

František Foltýn se narodil na Šumavě ve Stachách u Sušice v roce 1891. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v letech 1913–14 u prof. A. Hofbauera a E. Dítěte, později v Paříži na Académie Julienn a Académie Grand-Chaumiere.

V letech 1914–1918 bojoval na frontě v Rusku a v Albánii, v závěru války byl hospitalizován. Po válce se usazuje na Slovensku, často pobývá v tehdejší Podkarpatské Rusi. K prvotnímu okouzlení krajinou v raném období Foltýnovy tvorby se přidružuje malířský zájem o člověka. Do svých obrazů se silným sociálním akcentem vkládá všední děje městské i venkovské periferie. Nepopírá vliv Cézannův a využívá principů kubismu. Stává se jedním se zakládajících členů brněnské Skupiny výtvarných umělců (1922), o rok později se skupinou poprvé vystavuje. V letech 1924–1934 žije a tvoří v Paříži, kde se úspěšně prosazuje. Foltýn nalézá sám sebe a ve svých zátiších se začíná přibližovat abstrakci. Vrcholem této cesty za „ryzí malbou“ jsou Kompozice z let 1925–1926. V roce 1934 se natrvalo vrací do Československa, usazuje se v Brně. Již během války se nenadále obrací od abstraktní malby zpět ke krajině české země.

František Foltýn byl členem Skupiny výtvarných umělců a KVU Aleš v Brně, Bloku moravskoslezských výtvarných umělců, Cercle et Carré a Abstraction-Création. Umírá v Brně roku 1976.

10