Jiří Šalamoun – Trvalé následky

Jiří Šalamoun – Trvalé následky

12. 12. 2008 − 22. 2. 2009

Autor koncepce a výběr exponátů: Jiří Šalamoun, Jan Rous

Kurátor: Olga Kubelková

Jiří Šalamoun je kabinetní ukázkou toho, jak dokáže být příroda rozhazovačná. Jeho rozsáhlé aktivity lze rámcově shrnout do profesí – kreslíř, ilustrátor, litograf, autor animovaných filmů, typograf, afišista, básník, polyglot… Všichni jsme se ať cíleně nebo náhodou setkali s jeho tvorbou v knihách, ve filmu a vánoční výstava z díla Jiřího Šalamouna, která bude zahrnovat “od každého něco“, jistě potěší malé i dospělé diváky.

Nejbližší z celé škály aktivit je Jiřímu Šalamounovi knižní ilustrace. „Šalamoun chápe ilustraci jako možný další způsob vyprávění příběhu, nebo ji přijímá jako možnost vlastní interpretace. Dost často ji rozvíjí drasticky jako nějaký morytát, usazený spíše v lidovém písemnictví nebo v kramářské písni, který si výtvarně našel lapidární a expresívní formu v dřevořezu nebo v kresbě. … Podobně jako ve filmu lze jeho ilustrace vnímat někdy jako střihy nebo sekvence příběhu, jsou však postaveny na své vlastní obrazové výmluvnosti. Jako obraz se v okamžiku svého dění a působení od textu oprošťují, stávají se barvami, plochami, čárou, barevnou nebo černou a bílou expresí.“

„Studoval jsem kdysi, po pražské AVU, v Německu na vysoké škole, kromě ilustrace také typografii a užitou grafiku (dnešní grafický design), která se stala vedle ilustrování, volné grafiky, kresby a později i animovaného filmu mou čtvrtou nohou často rozviklanou u pracovního stolku: když nastala nepřívětivá hubená léta, pomohla mi přežít. Protože se odehrávala v jakémsi anonymním nebo poloanonymním šeru bez nebezpečného podezření z tvůrčích aspirací …”

(Jiří Šalamoun, katalog výstavy Čtvrté kolo u stolu, pátá noha na papíře, Muzeum umění Benešov u Prahy, 2004/2005, str. 1)