Václav Benda – Multifocus

Václav Benda – Multifocus

12. 3. 2009 – 19. 4. 2009

Kurátorka: Jaroslava Píchová

ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci

Liberecký rodák Václav Benda (*1948) vystudoval Akademii výtvarného umění v letech 1975-81 u prof. Karla Součka. Společně s generací 80. let se jeho tvorba odvíjela od klasické malby se zaměřením na figuru, která v jeho díle převažuje stále. Svými díly Benda reaguje na současné společenské dění, živě se zajímá o tvorbu doby barokní, či americký pop-art. Jeho výpovědi se vyznačují expresívností, sarkasmem i groteskou.