Jaroslav Hovadík – Hovadík je všade Hovadík

Jaroslav Hovadík – Hovadík je všade Hovadík

1. 5. 2009 – 7. 6. 2009

Kurátor: Ludvík Ševeček, Jan Brodský

ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně

Zlínský rodák Jaroslav Hovadík (1935), který od roku 1968 působí v zahraničí a v posledních letech i v Litoměřicích, patří nepochybně k předním osobnostem českého umění. V letech 1952 – 65 studoval na SPUŠ v Uherském Hradišti a 1955 – 57 na AVU v Praze (prof. Vladimír Sichra). Do roku 1962 se zabýval především malbou. V kontextu českého umění se již v 1. polovině 60. let prosazoval zejména svými strukturálními a aktivními grafikami, ale též pozoruhodnými prostorovými a závěsnými objekty. Stal se jedním z rozhodujících tvůrců českého informelu a hlavním představitelem zlínské umělecké skupiny 5+2. V srpnu 1968 emigroval, do roku 1977 pobýval v Kanadě a v letech 1977 – 1986 ve Francii v kraji Jura. Od roku 1986 působí v Mühlheimu u Frankturtu nad Mohanem, odkud po listopadu 1989 často navštěvuje svou vlast, k níž má lidsky umělecky hluboký vztah. To se projevuje v celém jeho díle, které prošlo mnoha významnými výstavními síněmi v Americe, Evropě i Austrálii a dostalo se do četných zahraničních uměleckých sbírek (nejčastěji vystavoval s Janem Koblasou, Ladislavem Gudernou a Čestmírem Janoškem). Rozsáhlá kapitola umělcova života a díla se tedy odvíjela v cizině a je do dnešních dnů objasněna jen zčásti. O významu celých souborů ztracených a nezvěstných děl, hlavně z doby kanadského pobytu, kdy autorův projev – jak o tom svědčí dochovaná grafika z uvedeného období – vstupoval zcela originálním způsobem do kontaktu s pop-artem, se dnes lze již pouze domýšlet.

Po rozsáhlé výstavě, kterou mu uspořádala Státní galerie ve Zlíně (1992), s reprízami v Domě umění města Brna, ZČG v Plzni a SG v Chebu, je ta stávající výstava druhou soustavněji založenou retrospektivní přehlídkou jeho tvorby. V jejím rámci bude vedle podstatných děl, objektů, grafik a obrazů z let šedesátých, v exkluzivním výběru představena i jeho tvorba z doby exilu, ze 70. a80. let. Například jeho strukturální grafika v dotyku s pop-artem z doby kanadského pobytu, ale i jeho malba, objekty a koláže z francouzského a německého období. Zvláštní důraz připravovaná výstava klade rovněž na jeho pozoruhodně se rozvíjející tvorbu posledních dvou desetiletí. Zejména na obrazy, kresby a předmětné závěsné a prostorové asambláže, jimiž názorově stojí někde mezi přestaviteli italské transavantgardy a německými „divokými“. V kontextu jejich tvorby také nejvíce vyznívá osobitost a nezaměnitelnost Hovadíkových – svým způsobem stále českých – děl současných. Výstava doprovázená obsáhlým katalogem s dokumentací autorovy tvorby a hodnotícími texty bude mít po litoměřické premiéře reprízy v Muzeu Kroměřížska a v Galerii Vysočiny v Jihlavě.

PhDr. Ludvík Ševeček